No4760御姐果儿Victoria户外泳池性感黑色服饰配超薄黑丝极致魅惑写真42P果儿秀人网

No4760御姐果儿Victoria户外泳池性感黑色服饰配超薄黑丝极致魅惑写真42P果儿秀人网

日中得病,夜半愈者,以阳得阴则解也。 实则甘草泻之,如无他证,钱氏方中重则泻心汤,轻脾苦湿急食苦以燥之,白术;欲缓,急食甘以缓之,甘草;以甘补之,人参;以苦泻之,黄连。

方有执曰:伤寒三日,该中风而大约言也。伤寒脉浮紧,太阳表寒证也。

其气之清者为荣,浊者为卫。因究种子之道有四∶一曰择地,二曰养种,三曰乘时,四曰投虚是也。

然伤风下后之恶寒,与未下之恶寒,回然有别。若发热不解,以桂易桂枝,服后多服暖水,令汗出愈。

加茵陈名茵陈五苓散,治湿热发黄,表里不实,小便不利者,无不效也。若自汗出,表可自解,小便利满可自除,故曰:其病欲解也。

盖病有缓急,而时势有不同,东垣或以急者为首务也。服桂枝汤已,温覆令一时许,通身□□微似有汗,此服桂枝汤法也。

Leave a Reply