Vol491女神妲己Toxic三亚旅拍泳池精致缕空薄纱秀豪乳惹火诱惑写真53P53P妲己尤蜜荟

Vol491女神妲己Toxic三亚旅拍泳池精致缕空薄纱秀豪乳惹火诱惑写真53P53P妲己尤蜜荟

气壅不舒,热郁于脑,鼽、渊、、痔。火炎则身温汗热而肤涩,阳虚则身凉汗冷而肤滑。

大率取汗非必用麻黄辈,但开郁通经,邪即散而为汗矣。唇燥裂,唇焦色,唇口皮起,口臭,鼻如烟煤,胃热多有此证,当下。

服此药热除为愈。劳者久为病苦,不得安息,如劳苦不息者然。

若由下多亡阴而致者,补脾胃生血,忌用风药。汗多则热泄于外,阳衰于中,真气耗散,宜急收其汗,人参、黄、白术、五味也。

凡遇疫证,姜汤下一丸,神效。风寒由足太阳入,太阳经络脑下鼻,故流清涕。

哮者,喉间痰气作响,以胸中多痰,粘结喉间,与呼吸之气相触成声。牙疳烂黑,防穿腮,芦荟消疳饮,外用人中白散。

Leave a Reply