mm131裸体美女大胆乙艺术

mm131裸体美女大胆乙艺术

黑睛,属巽风廓也。 [2]针三分,留三呼,灸五壮。

<3>再将其胸以竹帘围裹,用宽带八条紧紧缚之,勿令窒碍。按、方剂:[1]大神效活络丹     此丹宣畅气血,通利经络,并风湿诸痹,口眼喎斜,半身不遂,行步     艰难,筋骨拘挛,手足疼痛等证。

<2>再将草纸卷点着,令烟气熏其口鼻,再燃煤淬入醋内,使热气熏蒸   口鼻,如无煤之处,烧铁淬之亦可,以引五脏血脉,使之通和。注:[1]合谷穴,其穴在手大指次指岐骨间陷中。

<篇名>头部主病针灸要穴歌09承浆主治男七疝,女子瘕聚儿紧唇,偏风不遂刺之效,消渴牙疳灸功深。由大迎出循颊车穴,上行耳前,过客主人穴,  合少阳经,循发际至额颅两旁之悬颅穴、颌厌穴,  [2]其支者,行大迎穴,从大迎前循人迎水突穴气舍穴,  循喉咙入缺盆穴,下膈属胃络脾,散布脏腑。

脓痂过厚,再以润肌膏润之,又有热极皮肤火热,红晕成片,游走状如火丹,治法不宜收敛,只宜外发,宜服五福化毒丹,亦以润肌膏抹之;痒甚者,俱用乌云膏搽之。[9]从正营穴循行枕骨下,脑空穴也。

知母 连翘 大黄 生地黄 防风 黄芩 元明粉 黄连 桔梗 陈皮    右为粗末,以水二盏,煎至一盏,去渣食远温服。注:[1]手厥阴心包络之脉,起于胸中,出而外行天池穴,属心包络之经也。

Leave a Reply