No4958模特葛征私房白色睡袍下性感黑丝缕空服饰秀高挑身材诱惑写真48P葛征秀人网

No4958模特葛征私房白色睡袍下性感黑丝缕空服饰秀高挑身材诱惑写真48P葛征秀人网

 观今之医:不念思求经旨,以演其所知,各承家技,终始顺旧,省疾问病,务在口给,相对斯复,便处汤药,按寸不及尺,握手不及足,人迎趺阳,三部不参,动数发息,不满五十,短期未知决诊,九候曾无髣□,明堂、阙、庭,尽不见察,所谓窥管而已。其病起于肝胆,盖肝主谋虑,胆主决断,谋不决则郁生,郁生则木盛,木盛则凌脾,脾伤则不能运化精微,而生气血,以故月水不来也。

汪琥曰∶丸药误下,邪热不除,所以身热不去,邪气乘虚客于胸中,故令微烦也。太阳病,先发汗表未解,仍宜汗之,而复下之,治失其宜矣。

除大小便不利及中满三者之外,皆治其本,不可不慎也。方有执曰:大青龙汤,一则曰主之,一则曰发之,何也?

荣受邪蒸,则汗出,精气因之而虚,故为荣弱,是荣中之阴气弱也。 又恐情窦不开,阴阳背弛,续有奇砭以动其欲,庶子宫开而真元媾合,两情畅美,虽平生不孕者亦孕矣,尚何疑哉。

审其传里,则应下之,以中州既建,虽下阳亦不致陷矣。 大烦渴,阳明证也。

陈氏训不字诚是,但于更字仍欠发明,故未免启后人之疑,医道如伯仁,亦可谓精诣矣,乃以不字为衍文,余又不知其何见也。黄帝曰∶余闻人有精、气、津、液、血、脉,余意以为一气耳,今乃辨为六名,余不知其所以然。

Leave a Reply